ثبت تیکت

قبل از ارسال تیکت لطفا بخوانید : 

لطفا جهت حفظ اولویت سوال از بازکردن چندین تیکت خودداری کنید تا تیم پشتیبانی بتواند با دقت و کیفیت بیشتری به درخواست های شما رسیدگی کند.

لطفا توجه داشته باشید رسیدگی به درخواست ها و ارائه پاسخ طبق یک استاندارد زمان بندیست حداکثر 4 تا 8 ساعت در روزهای کاری است. طبیعتا طبق روال مرسوم روزهای کاری کشور روزهای پنج شنبه و جمعه و تعطیلات رسمی رسیدگی به درخواست ها انجام نمی پذیرد.